Leikskólinn Höfðaberg leitar að leikskólakennurum til starfa

Leikskólinn Höfðaberg leitar að leikskólakennurum til starfa

 

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í krefjandi verkefnum?

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er samrekinn leik- og grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi, ásamt leikskóladeildum fjögurra og fimm ára barna. Í Höfðabergi eru 67 börn á aldrinum 4 til 5 ára.

 

Leikskólakennari vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar. Tekur þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar, gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.

 

Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.

Menntun og hæfniskröfur:

  • Leyfisbréf leikskólakennara
  • Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
  • Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
  • Góð færni í mannlegum samskiptum
  • Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
  • Færni til að tjá sig í ræðu og riti
  • Góð íslensku kunnátta


Ef ekki tekst að ráða leikskólakennara til starfa kemur til greina að ráða annað fólk með menntun og reynslu sem nýtist í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 24.september 2019.

Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið veitir Lísa Greipsson, skólastjóri í síma: 525-9200/862-6333 og Tinna Rún Eiríksdóttir aðstoðar leikskólastjóri í síma: 571-1911. Um tímabundið starf er að ræða, bæði fullt starf eða hlutastarf. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í öll störf óháð kyni.

Deila starfi
 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbær - kt. 470269-5969 - mos@mos.is    
525 6700